W 2015 roku polski parlament rozpoczął intensywne prace nad projektem ustawy mającej pomóc polskim rodzinom. Wspomniana ustawa weszła w życie 01.04.2016 roku. Od tego momentu rodzice mogą składać wnioski o przyznanie kwoty 500 zł. Dla kogo 500 zł w Rzeszowie? „Program Rodzina 500 plus” zakłada przyznanie 500 zł każdemu drugiemu i kolejnemu dziecku w rodzinie, do momentu ukończenia przez niego 18 roku życia. Dodatek