mobilny fryzjer Przemyśl
reklama

Polonijne Studium Choreograficzne w Rzeszowie

Poloniusi

     21 lipca 2016 roku zakończyło się XVIII Polonijne Studium Choreograficzne w Rzeszowie. Początkiem wakacji do stolicy Podkarpacia przyjechali Poloniusi z całego świata, aby wziąć udział w XVIII edycji Polonijnego Studium Choreograficznego. Powstało ono w 1997 roku z inicjatywy rzeszowskiego oddziału Wspólnoty Polskiej. Do 2003 roku dyplom ukończenia Studium wydawany był przez Narodowe Centrum Kultury. Jednakże w 2012 roku NCK wycofało się z patronatu merytorycznego i wydawania dokumentów kwalifikacyjnych. Zaistniała wtedy możliwość przejęcia kształcenia przez Uniwersytet Rzeszowski. Dzięki opracowaniu przez Dyrektora Studium mgr. Romualda Kalinowskiego pełnej dokumentacji wraz z programem kształcenia, od 2014 roku zajęcia prowadzone są we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim. Stroną organizacyjną Studium nadal zajmuje się Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska, natomiast proces dydaktyczny przejął Uniwersytet Rzeszowski. W związku z tym, od 2014 roku absolwenci otrzymują uniwersyteckie dokumenty kwalifikacyjne ukończenia 4-letniego Polonijnego Studium Choreograficznego z dziedziny polskiego tańca ludowego zgodne z ustawą o szkolnictwie wyższym i europejskimi standardami kształcenia. Współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim w sferze dydaktycznej zapewnia w obecnej sytuacji niekwestionowaną pozycję Studium, jako jedynej w świecie instytucji kształcącej choreografów polonijnych w dziedzinie polskiego tańca ludowego.

       Słuchaczami Studium są głównie osoby delegowane przez kierowników artystycznych zespołów polonijnych, którzy kultywują kulturę polską na obczyźnie, a także osoby nominowane przez polskie placówki dyplomatyczne. Wykładowcy Studium to wybitni i znani w całym kraju choreografowie kategorii „S” z dziedziny polskich tańców ludowych, etnochoreografowie i muzycy kategori „S”, eksperci Polskiej Sekcji CIOFF oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego. Proces dydaktyczny realizowany jest w ciągu czterech lat i wynosi 680 godzin w tym ponad 20 układów i trudną do policzenia liczbę charakterystycznych kroków oraz obrotów. Zajęcia odbywają się corocznie w lipcu przez trzy tygodnie dla każdego rocznika. Podczas zajęć tancerze uczestniczą w intensywnych treningach, a także zaliczają przedmioty aby uzyskać upragniony dyplom. Udział w 4 letnim studium kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę z wszystkich lat nauki, obroną pracy dyplomowej oraz autorską kompozycjom taneczną. Ponadto studenci nie mają, obowiązku obecności na kursie rok po roku. Należy jednak przyznać iż, dla studentów tańce rzeszowskie to najtrudniejsza część zajęć studium. Tańce tego regionu cechuje żywiołowość, dynamika, duże tempo, swoboda, a także obszerność i elegancja ruchu. Cechą, która występuje znacznie wyraźniej niż w innych regionach Polski, jest dowolność w doborze i kolejności ustalonych elementów ruchowych.

      Absolwenci studium zdobywają tytuł kwalifikowanego instruktora tańców polskich. Co więcej, świadectwo ukończenia takiego studium upoważnia do prowadzenia zajęć tanecznych w zespołach oraz do tworzenia choreografii i programów artystycznych opartych na polskiej kulturze ludowej. Od 2015 roku po uzyskaniu dyplomu choreografowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy w ramach kursu dokształcającego w zakresie polskich tańców regionalnych oraz narodowych przez Studium Kulturalno – Oświatowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Polonusi 2

     Uczestnicy Polonijnego Studium Chorograficznego to młodzi ludzie z całego świata, którzy chcą kultywować tradycje swoich przodków, a także przekazać ją następnym pokoleniom. Część z nich od dziecka była zachęcana przez swoich rodziców oraz dziadków do nauki tańców ludowych, natomiast inni miłością do folkloru zarazili się przyjeżdżając do Rzeszowa na Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Za rok początkiem wakacji w Rzeszowie odbędzie się już XVII edycja tego tanecznego i kolorowego festiwalu, który spotyka się z gorącym przyjęciem publiczności i wieloma pochlebnymi recenzjami prasowymi. Jest to przede wszystkim wynikiem wysokiego poziomu artystycznego wykonawców połączonego z temperamentem polskich tańców ludowych. 

Kolejne strony artykułu: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *