mobilny fryzjer Przemyśl
reklama

Jak uzyskać pieniądze z 500+ w Rzeszowie?

Rynek w Rzeszowie

W 2015 roku polski parlament rozpoczął intensywne prace nad projektem ustawy mającej pomóc polskim rodzinom. Wspomniana ustawa weszła w życie 01.04.2016 roku. Od tego momentu rodzice mogą składać wnioski o przyznanie kwoty 500 zł.

Dla kogo 500 zł w Rzeszowie?

„Program Rodzina 500 plus” zakłada przyznanie 500 zł każdemu drugiemu i kolejnemu dziecku w rodzinie, do momentu ukończenia przez niego 18 roku życia. Dodatek ten jest przyznawany bez względu na wielkość osiąganych przez rodzinę dochodów. Nie ma tutaj znaczenia wielkość dochodów osiąganych przez rodzinę. Rodzice wychowujący jedno dziecko, również mogą skorzystać z tej kwoty jeśli spełnią kryterium dochodowe. Otóż, w takim przypadku dochód rodziny w przeliczeniu na 1 osobę nie może przekraczać 800 zł netto. W sytuacji posiadania dziecka niepełnosprawnego dochód nie może przekroczyć kwoty 1200 zł netto na 1 osobę. Świadczenie obejmuje również dzieci z rodzin zastępczych oraz domów dziecka. Pieniądze przysługują także rodzicom niezależnie od ich stanu cywilnego. Zarówno rodzice pozostający w związku małżeńskim, w związkach nieformalnych a także rodziny niepełne skorzystają z tego wsparcia. W sytuacji, gdy rodzice nie mieszkają ze sobą i wychowują dzieci naprzemiennie, 500 zł przysługuje każdemu z rodzicowi, z tym że kwota ta jest dzielona pomiędzy nich proporcjonalnie do ilości dni sprawowania opieki nad dzieckiem. O zasiłek mogą ubiegać się także obcokrajowcy mieszkający i pracujący w Polsce. Jeżeli nie pobierają zasiłku w swoim kraju, mogą korzystać z „Programu 500 plus”. Świadczenie 500 zł nie będzie przysługiwało jedynie rodzinie, w której którykolwiek z rodziców pracuje za granicą i w danym kraju pobiera świadczenia rodzinne.

 

Kiedy można złożyć wniosek w Rzeszowie?

Nabór wniosków rozpoczął się z dniem 01.04.2016 roku a świadczenia będą wypłacane do 30.09.2017 roku. Do programu można przyłączyć się w dowolnym czasie. Osoby które zdążyły złożyć wniosek do 30.06.2016 roku, otrzymały wyrównanie za 3 miesiące wstecz a więc od 01.04.2016 r.

Od roku 2017 będzie obowiązywał właściwy system – środki będą wypłacane przez 12 m-cy i dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1.10. 2017 roku i potrwa do 30.09.2018 roku.

nioski po 1 lipca 2016 – do 10-go każdego miesiąca wypłata środków nastąpi do końca miesiąca, natomiast w przypadku złożenia wniosku po 10 lipca decyzja wraz z wypłatą nastąpi do ostatniego dnia kolejnego miesiąca.

Gdzie składać wnioski w Rzeszowie?

Wnioski o wypłatę świadczenia z „Programu 500 plus” w Rzeszowie można składać w punktach MOPS-u przy ulicy Jagiellońskiej 6, w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7:30-15:30. W środę wnioski można składać od godziny 7:30-17:00.

Istnienie możliwość przesłania druków drogą internetową za pośrednictwem bankowości elektronicznej, PUE ZUS, portalu Emp@tia oraz ePUAP lub tradycyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

„Program 500 plus” a statystyki w Rzeszowie

Z danych udostępnionych przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie w ramach programu „Rodzina 500 plus” do skorzystania ze świadczenia uprawnionych jest 11 734 rodzin. Według stanu na dzień 27.09.2016 r. mieszkańcy Rzeszowa złożyli 12 340 wniosków. Urzędnicy wydali 12 366 decyzji.

Kwota, jaką otrzymał Rzeszów na realizację powyższego programu w 2016 roku wynosi 70 105 219 zł. Do tej pory wypłacono świadczenia na kwotę 46 817 468,90 zł.

Największa kwota wypłacona dla rodziny w Rzeszowie wynosi 4 500 zł miesięcznie.

 

Jak wskazuje powyższy wykres liczba urodzeń w Rzeszowie w ostatnich latach ciągle wzrasta. Pozostaje mieć nadzieję, że „Program 500 plus” przyczyni się do utrzymania tego pozytwynego trendu w Rzeszowie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *